Logo_Maof_Ca...
בעל/ת עסק בעוטף?
משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומערך מעוף אשכול דרום, בשיתוף הרשויות המקומיות בעוטף עזה, מעוניין לחשוף את מגוון הפעילות העסקית והתרבותית המתקיימת בעוטף עזה  לכלל אזרחי המדינה.
זאת לשם הגברת הפעילות הכלכלית של האזור, ויצירת השפעה משמעותית על הכלכלה ופעילות העסקים. 

לצורך כך הוחלט להפיק ירידי עסקים מאזור עוטף עזה.
בעיר שדרות במהלך חול המועד סוכות בתאריכים :
ימים  ד' - ה' -  26/9/18 , 27/9/18 .
____________...
הירשם עכשיו ושריין מקומך בהעמדת דוכן ביריד!
* ההרשמה בהתאם לתנאי הקול קורא ועל בסיס מקום פנוי
בימים הקרובים, נציגנו יחזרו אליכם לשם דרישת תשלום.
50 ש"ח לא כולל מע"מ - דמי התחייבות /// 100 ש"ח לא כולל מע"מ - סל הטבות.
יש לשלוח במייל חוזר את כתב ההתחייבות חתום (נספח ב' ) המופיע בקול קורא. 

homePic-panPl