Logo_Maof_Ca...
 
מעוף מחברים אתכם למערך הרכש והמכרזים של עיריית פתח תקוה
כנס הזדמנויות עסקיות לבעלי עסקים
יום רביעי | 29.5.19 | 08:45-12:30 

אולם שרת, חיים עוזר 25 , פ"ת
בכנס יוצגו תהליכי ההתקשרות השונים מול העירייה, יוסבר על תהליך פתיחת ספק, פורטל הספקים, מה מחייב במכרז, מיהם אנשי הקשר ועוד.
מיועד למגוון תחומים, כולל שירותים מקצועיים. 
תכנית הכנס:

08:45 התכנסות ורישום
09:30 התחדשות עירונית
           מר רמי גרינברג, ראש העיר
09:45 גב' זוהר ליר לזר, מנהלת פיתוח עסקי               מעוף -רכש ציבורי.
09:50 כלי הסיוע לעסקים של משרד הכלכלה
           גב' חנית שפירא, מנהלת מעוף סניף                 פ"ת

10:00 רו"ח חני גולדשטיין, גזברית העירייה
10:10 גב' ריקי מזרחי, מנהלת פורטל הספקים
10:30 עו"ד שגיא חן, מנהל אגף הרכש                         והלוגיסטיקה
10:50 מר יגאל ספרנוב, מנהל אגף רישוי                     עסקים.
11:00 הפסקה
11:30 פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות                 הקהל ודוברי העירייה
____________...

Powered by ActiveTrail